Menu
Polyester/elastan örme kumaşlarda boyama grafiğindeki değişikliklerin renk haslıklarına etkisi

25 Gümüş Kredi - Özel Üyelere Ücretsiz

Polyester elyafı, yüksek mukavemeti, buruşmazlığıve hidrofob özelliğinden dolayı başka elyaf çeşitleri ile farklı oranlarda karıştırılarak kullanılmaktadır. Yüksek elastikiyet özelliğinden dolayı elastan elyafının polyester elyafı ile karıştırılarak kullanımının artması kalite kontrol faktörlerinden renk haslığıını gündeme getirmiştir. Polyester elyafının renk haslıkları genellikle çok iyidir. Fakat polyester ile farklı bir elyaf karıştırılarak üretilen tekstil mamullerinde haslık problemleri olmaktadır.
Tekstil materyallerinin boyanması; boyarmaddelerin, elyaf içindeki amorf bölgelere geçişi ve burada polimer moleküllerle kimyasal ve fizikokimyasal kuvvetlerle bağlanması şeklinde gerçekleşir. Boyarmaddenin liflere kuvvetli bir şekilde bağlanması uygun sıcaklık ve süreye bağlıdır. Flotte sıcaklığı denilen bu sıcaklık ile boyama süresi arasında çizilen eğri boyama grafiği olarak bilinir. Boyama işleminin düzgün seyri için, bu grafik çok önemlidir.
Polyester/elastan karışımlı örme kumaşlarda boyama grafiğindeki değişikliklerin (sıcaklık, süre gibi) renk haslıklarına etkisini belirlemek amacıyla boyama 3 farklı grafiğe göre uygulanmış ve önemli renk haslığı testleri yapılarak en iyi renk haslığı sonuçlarına ulaşılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Polyester, Elastan, Boyama Grafiği, Renk haslığı, Örme kumaş

 

Arş. Gör. Yalçın YEŞİL, Yrd. Doç. Dr. Emel Ceyhun SABIR
Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 01330, Balcalı, ADANA

Bir Member of Colin Chemical projesidir,